Innehållet publicerades under perioden

-

Ann Linde deltar på Konkurrenskraftsrådet i Bryssel 29 november - framtidens inre marknad, plattformsekonomi och en limpa bröd

EU- och handelsminister Ann Linde deltar när EU:s konkurrenskraftsministrar träffas i Bryssel på torsdag den 29 november. Vid mötet fattar rådet beslut om plattformar på nätet, och diskuterar inriktningen på det framtida inre marknadsarbetet.

För företagen är det viktigt att kunna använda sig av plattformarna på goda och rättvisa villkor, så att de kan nå sina konsumenter online. Samtidigt måste vi se till att inte hämma innovationskraften i plattformsekonomin med onödigt betungande regler. Förslaget är en balanserad avvägning mellan två intressen, säger Ann Linde.

Förslaget om plattformar syftar till att skapa rättvisa villkor och transparenta regler mellan plattformarna och de företag som använder plattformarna för att nå sina kunder och marknader online. Det här är en viktig fråga för näringslivet och i förlängningen även för konsumenterna och för utvecklingen av den digitala inre marknaden.
På konkurrenskraftsrådet ska ministrarna besluta om en allmän inriktning för förslaget.

Sverige anser att förslaget i dess nuvarande form utgör en välbalanserad avvägning mellan att värna små och medelstora företags möjligheter att på goda villkor använda sig av plattformarna, samtidigt som det inte skapas en ökad administrativ börda som hämmar innovationskraften.

Vid mötet ska den framtida inriktningen för inremarknadsarbetet diskuteras av ministrarna. För det finns fortfarande mer att göra för att få den inre marknaden och fria rörligheten att fungera ännu bättre.

En viktig fråga för Sverige är den fria rörligheten för tjänster på EU:s inre marknad. Hur viktigt det är med tjänster illustreras av en studie som presenteras på rådsmötet. Ett exempel handlar om en limpa bröd. Att producera och leverera en limpa innefattar inte mindre än 30 olika tjänster som motsvarar runt 72 procent av det slutliga priset.

Det här visar att det inte är tillräckligt att komma till rätta med varuregelverken. EU måste arbeta med att ta bort alla typer av onödiga hinder – både för varor och tjänster – för att det gynnar konsumenterna, säger Ann Linde.

Kontakt

Darina Agha
Pressekreterare hos EU- och handelsminister Ann Linde
Telefon (växel) 08-405 10 00