Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 9 september 2019 var hon utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor.

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon EU- och handelsminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 9 september 2019 var hon utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor.

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon EU- och handelsminister.

Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Ann Linde till Bryssel för ministermöte om handelsfrågor

Publicerad

EU- och handelsminister Ann Linde besöker Bryssel den 9 november 2018 för att delta i rådsmötet för handelsfrågor (FAC handel). På dagordningen står bland annat moderniseringen av världshandelsorganisationen WTO, EU:s frihandelsavtal och pågående förhandlingar samt relationen med USA.

Under rådsmötet förväntas ministrarna diskutera det fortsatta arbetet med att modernisera världshandelsorganisationen WTO där EU genom att ta fram en rad reformförslag tagit en ledande roll. Kommissionen kommer också att ge en uppdatering av läget i de olika pågående handelsförhandlingarna där flera framsteg nyligen gjorts, såsom genom undertecknandet av avtal om frihandel och investeringsskydd med Singapore

En nyligen publicerad rapport om genomförandet av frihandelsavtal kommer också presenteras. Den visar att antalet frihandelsavtal som EU ingått ökar och att de leder till fördjupade och förbättrade relationer med partnerländerna.

Även vad gäller handelsrelationen med USA förväntas den senaste händelseutvecklingen beröras.

Presskontakt

Susanne Lindberg Elmgren
Politiskt sakkunnig hos EU- och handelsminister Ann Linde
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 9 september 2019 var hon utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor.

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon EU- och handelsminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 9 september 2019 var hon utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor.

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon EU- och handelsminister.