Innehållet publicerades under perioden

-

Ann Linde till extrainsatt Brexit-ministermöte i Bryssel

EU- och handelsminister Ann Linde deltar när rådet för Storbritanniens utträde ur EU (GAC artikel 50) möts i ett extrainsatt möte i Bryssel på måndag den 19 november 2018

Efter långa förhandlingar finns sedan 14 november ett förslag till avtal om hur relationen mellan EU och Storbritannien ska se ut efter att landet lämnat EU den 29 maj 2019. Avtalet ska nu godkännas dels i Storbritannien och dels av stats- och regeringscheferna i de 27 andra EU-länderna, samt av Europaparlamentet.

För att förbereda stats- och regeringschefsmötet kommer EU-ministrarna att träffas måndag 19 november. På mötet kommer chefsförhandlare Michel Barnier att informera EU-ministrarna om det framförhandlade avtalsförslaget. Det extrainkallade mötet för stats- och regeringscheferna är planerat till 25 november.

Kontakt

Darina Agha
Pressekreterare hos EU- och handelsminister Ann Linde
Telefon 072-708 16 27
e-post till Darina Agha