Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Bah Kuhnke till Berlin och Bryssel

Publicerad

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke besöker Berlin och Bryssel 26–27 november, bland annat för EU:s ministerrådsmöte för utbildning, ungdom, kultur och idrott.

På ministerrådsmötet väntas bland annat beslut om att anta rådsslutsatser om en arbetsplan för kultur 2019–2022. Ministrarna väntas också anta rådsslutsatser om en stärkt ställning för europeiskt innehåll i den digitala ekonomin. Syftet är att stärka sektorn, men också att främja mångfald, synlighet och innovation i en tid av stark teknisk och ekonomisk utveckling.

Utöver detta kommer ministerrådet att hålla en riktlinjedebatt om hur mediepolitikens fokus på mediemångfald, kvalitetsjournalistik och medie- och informationskunnighet också kan medverka till att bemöta spridningen av desinformation online. 

Ministerrådets arbetsplan för kultur 2019–2022

Arbetsplanen pekar ut de fokusområden som rådet kommer att arbeta med och de arbetsmetoder som ska användas i arbetet. Planen bygger vidare på den nuvarande arbetsplanen för kultur för 2015–2018. Bland prioriteringarna i den nya arbetsplanen märks bland annat konstnärlig frihet, kulturarvets hållbarhet, social sammanhållning och välfärd, samt jämställdhet mellan kvinnor och män.

 

Presskontakt

Anna Söderström
Pressekreterare hos kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Övriga programpunkter

I Berlin den 26 november besöker Alice Bah Kuhnke museet Martin Gropius Bau och utställningen ”Bestandaufnahme Gurlitt” med konst som stulits av nazister under 1930- och 40-talen. Samma dag deltar och talar statsrådet vid europeiska kommissionens årliga samling för grundläggande rättigheter (Annual Colloquium on Fundamental Rights 2018) i Bryssel med temat ”Demokrati i EU”.