Innehållet publicerades under perioden

-

Den 28 november deltar utrikesminister Margot Wallström i en konferens om Afghanistan i Genève

Ministerkonferensen som äger rum den 27-28 november i Genève leds gemensamt av FN och Afghanistans regering. Konferensen samlar det internationella samfundet för överläggningar om vägen framåt för fred och utveckling i Afghanistan. Vid konferensen kommer Afghanistans reforminsatser utvärderas och nya målsättningar och uppföljningskriterier slås fast för det internationella samfundets engagemang i Afghanistan. Därtill kommer en framåtblickande fredsdiskussion föras med utgångspunkt i den afghanska regeringens olika initiativ.

Utrikesminister Wallström kommer under sitt besök att utöver huvudkonferensen delta vid ett sidomöte om kvinnor, fredsprocesser och FN:s säkerhetsråds resolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet samt ha bilaterala möten. Konferensen blir ett viktigt tillfälle att föra fram Sveriges stöd för och uppmaningar till fred och konstruktiv dialog i regionen, ökade reformansträngningar, stärkande av demokratiska institutioner och aktivt främjande av kvinnors deltagande. Sverige är en viktig biståndsgivare som har ett långsiktigt engagemang och åtagande för Afghanistans utveckling.

Kontakt