Innehållet publicerades under perioden

-

Den 28 november deltar utrikesminister Margot Wallström i en konferens om Afghanistan i Genève

Ministerkonferensen som äger rum den 27-28 november i Genève leds gemensamt av FN och Afghanistans regering. Konferensen samlar det internationella samfundet för överläggningar om vägen framåt för fred och utveckling i Afghanistan. Vid konferensen kommer Afghanistans reforminsatser utvärderas och nya målsättningar och uppföljningskriterier slås fast för det internationella samfundets engagemang i Afghanistan. Därtill kommer en framåtblickande fredsdiskussion föras med utgångspunkt i den afghanska regeringens olika initiativ.

Utrikesminister Wallström kommer under sitt besök att utöver huvudkonferensen delta vid ett sidomöte om kvinnor, fredsprocesser och FN:s säkerhetsråds resolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet samt ha bilaterala möten. Konferensen blir ett viktigt tillfälle att föra fram Sveriges stöd för och uppmaningar till fred och konstruktiv dialog i regionen, ökade reformansträngningar, stärkande av demokratiska institutioner och aktivt främjande av kvinnors deltagande. Sverige är en viktig biståndsgivare som har ett långsiktigt engagemang och åtagande för Afghanistans utveckling.

Kontakt

Pezhman Fivrin
Pressekreterare hos utrikesminister Margot Wallström
Telefon 08-405 53 61
Mobil 072-526 68 18
e-post till Pezhman Fivrin