Innehållet publicerades under perioden

-

EU- och handelsminister Ann Linde besöker Hongkong den 27-28 november för att delta i invigningen av Nordic Innovation House

EU- och handelsminister Ann Linde besöker Hongkong den 27-28 november för att delta i invigningen av Nordic Innovation House, en gemensam nordisk satsning för att främja innovationer.

Nordic Innovation House är en satsning som bekostas av Nordiska ministerrådet för att lyfta fram innovationer i det nordiska samarbetet med några av världens mest innovationsrika ekonomier. Arbetet syftar till att stärka de nordiska länderna som en ledande region för hållbar tillväxt på grundval av konkurrenskraft, innovationer och entreprenörskap.

Invigningen i Hongkong sker efter framgångsrikt arbete med två befintliga Nordic Innovation House, i New York och Silicon Valley. Under året har även ett Nordic Innovation House i Singapore inlett sin verksamhet.

Nordic Innovation House i Hongkong samordnas för svensk del av Business Sweden, i samarbete med Generalkonsulatet i Hongkong, Nordiska ministerrådet och de andra nordiska länderna.

Kontakt

Darina Agha
Pressekreterare hos EU- och handelsminister Ann Linde
Telefon (växel) 08-405 10 00