Ann Linde har bytt ansvarsområde, från den 10 september 2019 är hon utrikesminister.

Utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor

-

EU- och handelsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

EU-och handelsminister Ann Linde deltar i Allmänna rådet i EU i Bryssel 12 november

Publicerad

EU- och handelsminister Ann Linde deltar när rådet för allmänna frågor (GAC) och rådet för Storbritanniens utträde ur EU möts i Bryssel.

Vid Allmänna rådet den 12 november väntas EU-ministrarna fortsätta diskussionen om EU:s fleråriga budgetram (MFF) 2021–2027. Därutöver planeras en diskussion om den annoterade dagordningen inför Europeiska rådet den 13–14 december.

Ordförandeskapet kommer vidare att informera EU-ministrarna om den europeiska planeringsterminen 2019. Kommissionen väntas i sin tur att presentera arbetsprogrammet för 2019 och subsidiaritetspaketet. Slutligen kommer EU-ministrarna att diskutera den årliga rättsstatsdialogen samt få en lägesuppdatering om rättsstatens principer i Polen och unionens värden i Ungern.

– Jag kommer att vara tydlig med att det inte ska råda någon tvekan om att rättsstatens principer ska efterlevas i hela EU, säger EU- och handelsminister Ann Linde.

Vid Allmänna rådet (art. 50) den 12 november väntas EU-ministrarna diskutera läget i förhandlingarna till följd av Storbritanniens anmälan enligt artikel 50 i EU-fördraget samt behandla ett utkast till annoterad dagordning för Europeiska rådet (art. 50) den 13 - 14 december.

Presskontakt

Darina Agha
Pressekreterare hos EU- och handelsminister Ann Linde
Telefon (växel) 08-405 10 00