Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

EU:s nya forskningsprogram Horisont Europa diskuteras i Bryssel

Publicerad

I dag, fredag den 30 november, träffar Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, sina EU-kollegor i konkurrenskraftsrådet i Bryssel för att diskutera rymd- och forskningsfrågor. Under mötet fortsätter arbetet med Horisont Europa, EU:s nya ramprogram för forskning och innovation 2021–2027.

Tyngdpunkten på mötet kommer att handla om ståndpunkter och genomförandet av Horisont Europa, som bygger vidare på det pågående programmet Horisont 2020. En viktig svensk ståndpunkt är att kvalitet och excellens ska vara avgörande för fördelning av medel i ramprogrammet. Sverige har även bidragit till ett förtydligande gällande vikten av forskning och innovation kring miljö, något som vid sidan av klimatforskning gynnas av europeiskt samarbete.

Under mötet ska även de framsteg som hittills gjorts när det gäller förslaget till EU:s rymdprogram utvärderas och ministrarna kommer att föra en riktlinjedebatt för att vägleda det framtida arbetet inom området.

Konkurrenskraftsrådet arbetar för att öka konkurrenskraften och tillväxten i EU.

Presskontakt

Tora Heckscher
Pressekreterare hos Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.