Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Fler erfarenhetsutbyten i Europa med nytt Erasmus+program

Publicerad

I dag togs inom ramen för ministerrådet för utbildnings- och ungdomsfrågor ett viktigt steg för att sjösätta ett nytt Erasmus+program för perioden 2021-2027. Gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström representerade Sverige på mötet i Bryssel.

– Med Erasmus+ kan unga i hela EU studera och göra praktik utomlands. Från svensk sida välkomnar vi särskilt det nya programmets prioritering att bredda deltagandet, säger gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström.

Redan vid förra årets toppmöte i Göteborg var EU:s stats- och regeringschefer eniga om att utbildning är centralt för att utveckla Europa och föra samman medborgare från olika länder. Det förslag till nytt Erasmus+program som ministrarna har diskuterat i dag är ett stärkt program med fokus på inkludering. Det ska bli lättare att delta och fler ska få ta del av de möjligheter till lärande som Erasmus+ ger.

Förslaget till nytt program som EU-kommissionen lade fram i maj, bygger på det framgångsrika programmet Erasmus+ som avslutas 2020. Sedan Sverige gick med i programmet 1992 har Erasmus+ gett nära 200 000 elever, studenter, ungdomar, lärare och ungdomsledare möjlighet att tillbringa en period i ett annat europeiskt land för att lära tillsammans med kamrater och kollegor från hela Europa. Med det nya förslaget kan ännu fler svenskar få möjlighet till erfarenhetsutbyten och nya perspektiv som bidrar till höjd kvalitet i skolor och utbildningsorganisationer.

Nu återstår Europaparlamentets behandling av programförslaget och även vilken budget programmet kommer att tilldelas i EU:s nästa långtidsbudget.

Presskontakt

Tora Heckscher
Pressekreterare hos gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström
Telefon (växel) 08-405 10 00

Prenumerera på nyheter från Utbildningsdepartementet

Anna Ekström på sociala medier