Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon miljöminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon miljöminister.

Pressmeddelande från Miljödepartementet

Global kraftsamling krävs för att hejda förlusten av biologisk mångfald

Publicerad

Den minskande biologiska mångfalden är ett globalt miljöproblem. Arter dör ut, ekosystem skadas och samspelet mellan organismer rubbas. Samtidigt är naturen helt avgörande för människans välmående och välstånd. Den 14–15 november träffar miljöminister Karolina Skog ministerkollegor från hela världen vid ett FN-möte i Egypten för att diskutera hur trenden kan vändas.

Antalet pollinerande insekter minskar drastiskt världen över, så även i Sverige. I somras gick Sverige med i en sammanslutning av särskilt ambitiösa länder som vill vända den negativa utvecklingen för pollinatörer. Den nya sammanslutningen möts i en särskild diskussion under mötet i Egypten och kommer då att diskutera utökade åtgärder för skydd av pollinatörer.

Den biologiska mångfalden hotas på många håll. För att lyckas hejda utvecklingen krävs internationellt samarbete, säger miljöminister Karolina Skog.

Under FN-mötet ska länderna besluta om hur arbetet med att ta fram ett nytt ramverk efter år 2020, när nuvarande strategiska plan avslutas, ska se ut. EU:s gemensamma position i förhandlingarna är att det kommande ramverket ska vara ambitiöst. Mötet kommer också att fokusera på sambandet mellan biologisk mångfald och hälsa samt hur frågan om biologisk mångfald kan integreras i viktiga sektorer så som energi, gruvnäring, tillverknings- och processindustri.

FN-mötet om konventionen för biologisk mångfald pågår den 14–29 november i Sharm El Sheikh, Egypten. Förhandlingarna inleds med ett ministermöte där över 80 ministrar tillsammans ska diskutera hur arbetet med att hejda den minskande biologiska mångfalden kan förbättras och vilka gemensamma åtgärder som krävs. Miljöminister Karolina Skog representerar Sverige under ministermötet.

Presskontakt

Hanna Björnfors
Politiskt sakkunnig hos miljöminister Karolina Skog
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon miljöminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon miljöminister.