Inställt: Gustav Fridolin besöker Karlshamn

Onsdag den 28 november reser utbildningsminister Gustav Fridolin till Karlshamn för att besöka Studieförbundet Vuxenskolans verksamhet för att öka föräldrars delaktighet i barns lärande.

Tid:
Plats: Studieförbundet Vuxenskolan, Drottninggatan 84 i Karlshamn

Från och med i år tilldelas studieförbunden en ökning av statsbidraget för att arbeta med insatser för att öka föräldrars delaktighet i barns lärande. Syftet är att minska familjebakgrundens påverkan på elevernas förutsättningar att klara skolarbetet och underlätta föräldrars delaktighet i lärandet.

Tid för media finns i samband med utbildningsministerns besök.

Kontakt

Emma Stark
Pressekreterare hos utbildningsminister Gustav Fridolin
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-551 16 05
e-post till Emma Stark

Prenumerera på Utbildningsdepartementets nyheter