Innehållet publicerades under perioden

-

Isabella Lövin deltar i the Sustainable Blue Economy Conference i Nairobi

Den 26–28 november står Kenya värd för den första globala konferensen om blå ekonomi. Japan och Kanada är medarrangörer. Den svenska delegationen leds av Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Det övergripande temat för konferensen är blå ekonomi och agenda 2030. Därutöver har nio delteman identifierats. Över 4000 företrädare från regeringar, internationella organisationer och den privata sektorn förväntas delta.

Kontakt

Jakob Lundgren
Pressekreterare hos minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister Isabella Lövin
Telefon (växel) 08-405 10 00