Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.

Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Landsbygdsministern på rådsmöte i Bryssel

Publicerad

Måndag den 18 november samlas EU:s jordbruks- och fiskeministrar för rådsmöte i Bryssel. På agendan står bland annat diskussioner om EU:s gemensamma jordbrukspolitik (CAP) efter år 2020 samt fiskemöjligheterna i nordatlanten.

I juni 2018 presenterade Kommissionen ett förslag på en reformerad gemensam jordbrukspolitik för EU. Reformpaketet som består av tre förordningsförslag har diskuterats tidigare i ministerrådet. På måndag kommer fokus att ligga på två av förslagen: förordningen om den samlade marknadsordningen och den horisontella förordningen.

Under ministermötet kommer även ett fastställande av fiskemöjligheterna för vissa djuphavsbestånd i nordatlanten att diskuteras. Ministrarna kommer även att få information av kommissionen gällande den rådande marknadssituationen för jordbruksprodukter, om arbetet i arbetsgruppen för den afrikanska landsbygden (Task Force Rural Africa) och om läget för genomförandet av europiska havs- och fiskerifonden.

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht representerar Sverige under mötet.

Presskontakt

Maria Soläng
Pressekreterare
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.