Margot Wallström har entledigats, utrikesminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Margot Wallström deltar i högnivåkonferens om Libyen

Publicerad

Utrikesminister Margot Wallström reser till Palermo den 12–13 november för deltagande i en internationell högnivåkonferens om Libyen. Värd för konferensen är Italien. Inbjudna är ett 20-tal länder och deltagare från FN, EU och Arabförbundet.

Sverige kommer vid mötet framhålla tydligt stöd för FN-sändebudet Ghassan Salamés ansträngningar för att få till stånd en politisk lösning på konflikten i Libyen. Övriga frågor som också kommer diskuteras är ekonomiska reformer och säkerhetssektorreform, vilket ses som förutsättningar för att uppnå långsiktig fred och stabilitet i landet.

Presskontakt