Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Nytt stöd ska flytta gods till sjöfarten

Publicerad

Efter EU:s godkännande har nu regeringen gett klartecken för att införa ett ekobonussystem för sjöfarten. Bonusen är tänkt att snabba på en överflyttning av godstransporter från väg till sjöfart. Detta för att utnyttja sjöfartens fulla potential och minska utsläppen av växthusgaser och luftföroreningar inom godstransporten.

– Sjöfarten är en klimatsmart och viktig framtidsbransch som idag är underutnyttjad. Vi behöver fler klimatsmarta godstransporter för att svenska företag ska kunna exportera sina varor. En ekobonus snabbar på en nödvändig överflyttning från väg till sjöfart, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.  

Ekobonus är avsedd för redare som startar nya sjötransporter eller förbättrar befintliga sjötransporter som leder till att vägtransporter ersätts med sjötransporter. Enligt budgetpropositionen för 2018 ska 50 miljoner kronor per år avsättas till ekobonussystemet under perioden 2018–2020. Därefter kommer systemet att utvärderas. Redare kan ansöka om ekobonus hos Trafikverket som fattar beslut om stödet.

Då ekobonus är ett statligt stöd måste regeringen anmäla det till EU-kommissionen vilket gjordes i juli i år. Den 9 november i år beslutade kommissionen att det svenska ekobonussystemet är förenligt med EU:s statsstödsregler. Regeringen ger nu Trafikverket uppdraget att fördela ekobonusstödet.

Villkor för att söka stöd
För att få ekobonus måste redaren uppfylla ett antal villkor. Dessa framgår av den förordning som reglerar stödsystemet och av den vägledning Trafikverket utarbetat.

Ett grundläggande villkor är att ekobonus endast får ges om sjötransporten sker med fartyg som är registrerade i ett EES-land. Fartyget måste också anlöpa en svensk hamn för lossning eller lastning av överflyttat gods. Ekobonus får ges maximalt under tre år och den sökande måste i sin ansökan kunna visa att projektet är kommersiellt bärkraftigt efter treårsperioden.

Presskontakt

Karin Boman Röding
Pressekreterare hos infrastrukturminister Tomas Eneroth och pressamordnare på Infrastrukturdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00