Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Finansdepartementet

Övergångslösning för fortsatt tillgång till investeringstjänster efter Brexit

Publicerad

Enligt ett förslag som remitteras av Finansdepartementet i dag ska regeringen kunna meddela föreskrifter om att företag som hör hemma utanför EES under en viss tid ska kunna undantas från kravet på tillstånd av Finansinspektionen att driva värdepappersrörelse.

Det föreslås att värdepappersföretag som hör hemma i Storbritannien under en övergångsperiod efter landets utträde ur EU ska kunna fortsätta tillhandahålla tjänster till professionella kunder som de ingått avtal med före utträdet.

Syftet med förslagen är att undanröja risken för ett avbrott i tillgången till finansiella tjänster som behövs för hantering av derivatkontrakt som svenska företag har ingått med en motpart i Storbritannien.

Förslaget har betydelse endast om Storbritannien skulle lämna EU utan att någon överenskommelse om övergångsregler finns på plats mellan parterna.

Presskontakt

Martin Kling
Pressekreterare hos finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister Per Bolund
Telefon (växel) 08-405 10 00
Johan Dahlman
Rättssakkunnig/Finansmarknadsavdelningen
Telefon 08-405 86 36
e-post till Johan Dahlman, via registrator