Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Pressmeddelande från Försvarsdepartementet

Peter Hultqvist deltar i nordiskt försvarsministermöte i Oslo

Publicerad

Försvarsminister Peter Hultqvist reser den 13-14 november till Oslo för att träffa de nordiska försvarsministrarna och diskutera den fortsatta utvecklingen av det nordiska försvarssamarbetet Nordefco. Under mötet kommer ministrarna att underteckna en ny vision för försvarssamarbetet och Peter Hultqvist kommer att presentera riktlinjerna för nästa års svenska ordförandeskap i Nordefco.

- Ett nära försvarssamarbete i Norden och ett solidariskt agerande med de baltiska länderna bidrar till att höja tröskeln för att militära incidenter ska inträffa och bidrar därmed till säkerheten i vår del av världen, säger Peter Hultqvist.

Försvarsministrarna från Danmark, Finland, Norge, Sverige och Islands utrikesminister kommer under mötet i Oslo bland annat att diskutera aktuella frågor inom det nordiska försvarssamarbetet, säkerhetsläget i Norden, prioriterade samarbetsområden och gemensamma projekt. Under mötet kommer ny vision för samarbetet att undertecknas, Vision 2025.

I Oslo presenterar också försvarsminister Peter Hultqvist prioriteringarna inför det svenska ordförandeskapet för Nordefcosamarbetet 2019.

Möte med de baltiska försvarsministrarna och i Norra gruppen

I anslutning till Nordefcomötet hålls också ett möte med de baltiska länderna samt länderna inom den så kallade Norra gruppen. På agendan för mötet med de baltiska ländernas försvarsministrar den 13 november finns bland annat säkerhetssituationen i närområdet samt utvecklandet av försvarssamarbetet både på regional och på europeisk nivå. Den 14 november hålls ett möte i den så kallade Norra gruppen där även FN:s chef för fredsfrämjande insatser, Jean-Pierre Lacroix deltar.

I samband med undertecknandet av visionen den 13 november deltar de nordiska försvarsministrarna på en pressträff. För mer information kontakta pressekreterare Maja Zachrisson.

Presskontakt

Maja Zachrisson
Pressekreterare hos försvarsminister Peter Hultqvist
Telefon (växel) 08-405 10 00

Om Nordefco

Det nordiska samarbetet Nordefco har funnits sedan 2009 och bedrivs på både militär och politisk nivå. Syftet med samarbetet är att tillsammans med de övriga nordiska länderna stärka säkerheten och öka respektive lands försvarsförmåga.
Det nordiska försvarssamarbetet Nordefco omfattar exempelvis utbildning och övning, logistik, internationella insatser och materiel. Ordförandeskapet roterar mellan de nordiska länderna. 2019 kommer Sverige vara ordförandeland i Nordefco.

Om Norra gruppen

Norra gruppen initierades av Storbritannien 2010 och omfattar de nordiska och baltiska länderna samt Nederländerna, Polen, Storbritannien och Tyskland. Norra gruppen möts vanligtvis på försvarsministernivå två gånger per år och lika ofta på tjänstemannanivå. Ordförandeskapet i Norra gruppen roterar och Sverige innehar ordförandeskapet hösten 2019.

Nordefco.org