Pressbriefing inför klimatmötet COP24

Den 3-14 december träffas världens länder i Katowice, Polen för klimatmötet COP24. Vid klimatmötet väntas länderna anta det regelverk som ska styra genomförandet av Parisavtalet. Media bjuds in till en pressbriefing inför COP24 onsdagen den 28 november.

Tid:
Plats: Utrikesdepartementet, Jakobsgatan 9, Stockholm

Briefingen ger en bild av vad som ska förhandlas och beslutas, vilka frågor Sverige driver och om läget inför klimatmötet.

Under briefingen kommer också den så kallade Talanoadialogen att lyftas. Dialogen äger rum under COP24 och blir det första tillfälle där länderna ska utvärdera hur det globala arbetet svarar mot 1,5-gradersmålet och hur ambitionen kan öka.

Pressbriefingen hålls av Johanna Lissinger Peitz, Sveriges chefsförhandlare och Roger Sedin, ansvarig handläggare vid internationella klimatförhandlingar.

Föranmälan krävs. Anmäl deltagande till pressassistent Inger Yalcin, e-post: inger.yalcin@regeringskansliet.se.

Medtag presslegitimation.

Kontakt

Jakob Lundgren
Pressekreterare hos minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister Isabella Lövin
Telefon (växel) 08-405 10 00
Inger Yalcin
Pressassistent, Miljö- och energidepartementet
Telefon 08-405 52 76
Mobil 070-548 77 20
e-post till Inger Yalcin, via registrator