Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Pressinbjudan: Sveriges utsända kulturråd på besök i Stockholm

Publicerad

Måndagen den 19 november är Sveriges utsända kulturråd i Stockholm i samband med det årliga höstmötet på Kulturdepartementet. Kulturråden är tillgängliga för intervjuer.

Tid:

Kontakta Boris Vasic för bokning av intervju.

Kulturråd som är på plats:

  • Suzi Ersahin, kulturråd vid Sveriges generalkonsulat i Istanbul
  • Stefan Ingvarsson, kulturråd vid Sveriges ambassad i Moskva
  • Hedda Krausz Sjögren, kulturråd vid Sveriges ambassad i Pretoria
  • Ewa Kumlin, kulturråd och chef för Svenska Institutet i Paris
  • Mathias Lafolie, kulturråd vid Sveriges ambassad i Peking
  • Pia Lundberg, kulturråd vid Sveriges ambassad i London
  • Nina Röhlcke, kulturråd vid Sveriges ambassad i Berlin
  • Mikael Schultz, kulturråd vid Sveriges ständiga representation vid Europeiska unionen i Bryssel
  • Linda Zachrisson, kulturråd vid Sveriges ambassad i Washington DC

 

Presskontakt

Boris Vasic
Presskommunikatör, Kulturdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00

Sveriges utsända kulturråd

Sverige har idag nio utsända kulturråd. Kulturdepartementet är huvudman för åtta av de utsända kulturråden och de finns vid Sveriges ambassader i Berlin, London, Moskva, Peking, Pretoria och Washington, vid Sveriges generalkonsulat i Istanbul samt vid Sveriges ständiga representation vid Europeiska unionen i Bryssel. Kulturråd finns även i Paris, med Svenska institutet som huvudman.
Uppgifterna består främst i att främja kulturutbytet med stationeringslandet och stimulera den kulturella dialogen mellan länderna. Kulturråden ska också verka för kulturen som en del i satsningar på att främja svenskt näringsliv och handelsutbyte samt Sverigebilden och dess demokratiska värderingar. Kulturrådet i Bryssel företräder Sverige i det europeiska samarbetet, tillvaratar svenska intressen och arbetar för att svenska positioner får genomslag.

Kulturråden bloggar om sitt arbete på Kulturrådsbloggen.