Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Försvarsdepartementet

Regeringen föreslår inrättandet av försvarsgrensstaber

Publicerad

Regeringen har den 22 november beslutat om en proposition som föreslår att riksdagen ger regeringen befogenhet att i Försvarsmakten inrätta försvarsgrensstaber för armén, marinen och flygvapnet. Syftet med inrättandet av staberna är bland annat att öka robustheten i Försvarsmaktens ledningsorganisation.

Den inriktning för försvarspolitiken som beslutades av riksdagen sommaren 2015 innebar ett tydligare fokus på det nationella försvaret. Som ett led i arbetet att stärka den svenska försvarsförmågan och öka den operativa förmågan har Försvarsmakten uttryckt önskemål om att inrätta försvarsgrensstaber - en arméstab i Enköping, en marinstab i Haninge/Muskö och en flygstab i Uppsala.

- Att öka den geografiska spridningen av Försvarsmaktens staber ökar robustheten och uthålligheten i myndighetens ledningsförmåga. Det stärker vår operativa förmåga och därmed vår förmåga att stå emot ett väpnat angrepp, säger försvarsminister Peter Hultqvist.

Den nuvarande ledningen av Försvarsmakten har sedan länge utgått från en centraliserad styrning av myndighetens uppgifter. I det försämrade säkerhetsläget i Sveriges närområde riskerar detta att öka sårbarheten. Utöver en mer robust och uthållig ledningsstruktur, kan inrättandet av försvarsgrensstaber bidra till en bättre förmåga att samverka med andra nationer och tydligare lednings- och lydnadsförhållanden i förhållande till krigsförbanden.

Staberna kommer att placeras i Enköping (armén), Haninge/Muskö (marinen) och Uppsala (flygvapnet).

Presskontakt

Maja Zachrisson
Pressekreterare hos försvarsminister Peter Hultqvist
Telefon (växel) 08-405 10 00