Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Finansdepartementet

Regeringen godkänner Finansinspektionens förslag om vissa ändringar av amorteringskraven

Publicerad

Finansinspektionen har föreslagit vissa tekniska ändringar i amorteringsförskrifterna så att alla företag som lämnar bostadskrediter måste tillämpa amorteringskraven. Regeringen har godkänt förslaget.

Riksdagen har med bred majoritet ställt sig bakom att amorteringskraven ska tillämpas av alla kreditgivare som lämnar bolån och att kapitalfrigöringskrediter samtidigt inte ska omöjliggöras. Finansinspektionens föreslagna ändringar av amorteringskraven innebär att även företag som lämnar bolån enligt lagen om verksamhet med bostadskrediter måste tillämpa kraven. Möjlighet till undantag från amortering för kapitalfrigöringskrediter införs. Dessa krediter är lån som ges till äldre mot säkerhet i deras bostad och där man inte betalar ränta eller amortering under lånets löptid.

Finansinspektionen lämnade sitt förslag till ändrade föreskrifter till regeringen den 18 september. Ändringarna ska träda i kraft den 1 januari 2019. För att Finansinspektionen ska kunna utfärda dessa föreskrifter i tid har regeringen idag beslutat att lämna sitt medgivande till Finansinspektionens förslag.

Kontakt

Martin Kling
Pressekreterare hos finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister Per Bolund
Telefon (växel) 08-405 10 00