Ylva Johansson har entledigats, arbetsmarknadsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Spanien blir 100:e partnern att ansluta sig till Global Deal

Publicerad

Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson deltar vid signeringsceremoni i Madrid med anledning av att Spanien ansluter sig till Global Deal. Spanien blir därmed den 100:e partnern, och 20:e regeringen, att ansluta sig till det globala partnerskapet.

På torsdag den 22 november anordnar Spaniens premiärminister Pedro Sanchez en ceremoni med anledning av att hans regering ansluter sig till ’Global Deal for Decent Work and Inclusive Growth’. Spanien blir då den 100:e aktören att ansluta sig till partnerskapet, som samlar såväl regeringar, privatsektoraktörer, fackföreningar och andra organisationer för att gemensamt hantera utmaningar på den globala arbetsmarknaden.

I anslutning till att Spanien ansluter sig till Global Deal har de gjort ett frivilligt åtagande att arbeta för förstärkt arbetsrätt i landet och förbättrad arbetsmiljö. Spanien har också uttryckt som mål att återuppbygga arbetsrätten som försvagades under ekonomikrisen.

Under besöket kommer arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson även att träffa Spaniens arbetsmarknadsminister Magdalena Valerio.

Om Global Deal

”Global Deal for Decent Work and Inclusive Growth” är ett globalt partnerskap som arbetar för social dialog och bättre villkor på arbetsmarknaden globalt. Initiativet handlar om att globaliseringens fördelar och vinster ska komma fler till del och att utmaningarna på den globala arbetsmarknaden ska hanteras gemensamt. Partnerskapets fokus är att belysa nyttan och potentialen med social dialog som ett sätt att verka för anständiga arbetsvillkor, fler och bättre jobb, ökad produktivitet, och i förlängningen ökad jämlikhet och en mer inkluderande tillväxt.

Global Deal syftar till att uppmuntra regeringar, företag, fackföreningar och andra organisationer att göra åtaganden för att förbättra den sociala dialogen. En effektiv social dialog kan bidra till anständigt arbete, fler och bättre jobb, ökad produktivitet, och i förlängningen till ökad jämlikhet och inkluderande tillväxt.

Sveriges statsminister Stefan Löfven lanserade Global Deal i september 2016, tillsammans med Internationella Arbetsorganisationen (ILO) och Organisationen för Ekonomiskt Samarbete och Utveckling (OECD). Från och med årsskiftet kommer OECD, i samarbete med ILO, att stå värd för Global Deals stödfunktion.

Presskontakt

Natali Sial
Pressekreterare hos arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00