Statssekreterare Eva Svedling deltar den 26 november i EU:s biståndsministermöte i Bryssel

Statssekreterare Eva Svedling deltar i EU:s biståndsministermöte (FAC utveckling) den 26 november i Bryssel. Vid mötet kommer den nya alliansen mellan EU och Afrika för hållbara investeringar och jobb, Instrumentet för grannskapspolitik, utvecklingssamarbete och internationellt samarbete liksom Europeiska fonden för hållbar utveckling plus att diskuteras.

Situationen i Tanzania kommer också att lyftas under mötet. Biståndsministrarna kommer även att ha en informell lunchdiskussion om jämställdhet där Nadia Murad och Denis Mukwege, Nobelfredpristagare 2018 deltar.

Kontakt

Jakob Lundgren
Pressekreterare hos minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister Isabella Lövin
Telefon (växel) 08-405 10 00