Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Stockholm China Forum

Publicerad

Den 16–17 november äger det tjugonde mötet i Stockholm China Forum sedan starten 2007 rum, denna gång i Stockholm. Forumet har blivit en unik mötesplats för återkommande förtrolig, informell dialog baserade på Chatham House-reglerna mellan europeiska, amerikanska och kinesiska policyansvariga, forskare och näringslivsrepresentanter. Utvecklingen över åren har gjort forumet allt viktigare.

Den globala ordningens utveckling är en given huvudfråga, med fokus på det hotande handelskriget mellan USA och Kina och dess djupare innebörd. Centralt är Kinas växande teknologiska roll inom områden som artificiell intelligens (AI) och den pågående globala maktförskjutningen i stort. En fråga som ställs allt oftare är om världen står inför ett nytt kallt krig, och vad som kan göras för att fördjupa det internationella säkerhets politiska samarbetet?

Årets deltagarlista bekräftar den betydelse som Stockholm China Forum tillmäts. Ett sextiotal nyckelpersoner kommer att samlas, erkända forskare från universitet och tankesmedjor, nyckelpersoner från utrikesministerier, kolumnister från Financial Times, The Economist m.fl.. Bland dessa märks professor Minxin Pei, den kanske oftast citerade bedömaren av utvecklingen i Kina, Mark Leonard från European Council om Foreign Relations, Sophie Richardsson från Human Rights Watch, Joerg Wuttke, tills nyligen ordförande för den europeiska handelskammaren i Kina, samt professorn Chu Shulong från Tsinghua-universitetet. Från GMF deltar bland andra Asienchefen Jamie Fly och från svensk sida bl.a. kabinettssekreterare Annika Söder och ekonomen Klas Eklund. Konferensen genomförs i samarbete mellan huvudarrangören, den amerikanska stiftelsen The German Marshall Fund of the United States (GMF), och Utrikesdepartementet.

Stockholm China Forum tillkom i dialog mellan GMF (huvudarrangör), Utrikesdepartementet, Riksbankens Jubileumsfond och forskningsstiftelsen STINT i syfte att fördjupa den transatlantiska dialogen med Kina. Några av de senaste årens möten har ägt rum i Kina, varav ett i Hongkong, ett i Washington, och övriga i Stockholm.

Presskontakt

Ambassadör Börje Ljunggren
Utrikesdepartementets koordinator
Mobil 073 832 05 21
Anton Irekvist
Departementssekreterare, Utrikesdepartementets enhet för Asien och Oceanien
Mobil 072 235 6742