Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.

Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Strängare regler kring antibiotika i EU

Publicerad

I dag röstade EU:s medlemsstater ja till en ny förordning om veterinärmedicinska läkemedel. Beslutet innebär bland annat betydligt strängare regler i hela EU kring hur antibiotika får användas till djur.

- Sverige är det land i EU där man ger minst antibiotika till djur. Vi har länge drivit på för striktare EU-regler kring antibiotika inom lantbruket, och det har gett resultat. Antibiotikaresistensen är en av vår tids stora utmaningar. Det är därför oerhört viktigt att vi arbetar tillsammans inom EU för att få bort den onödiga användningen av antibiotika inom djurnäringen, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Viktiga nyheter i förordningen är att antibiotika inte får användas rutinmässigt eller för att kompensera för brister i djurhållningen. Den nya förordningen innebär också ett förbud mot användning av antibiotika i förebyggande syfte till grupper av djur. Tillsammans med krav på medlemsstaterna att årligen redovisa siffror för försäljning och användning av antibiotika till djur, förväntas de nya reglerna bidra till en fortsatt minskning av den veterinärmedicinska antibiotikaanvändningen i EU.

Den nya förordningen har varit föremål för hårda förhandlingar både i rådet och i parlamentet. I Sverige finns en samsyn kring ansvarsfull användning av läkemedel, inte minst gällande antibiotika, och detta har präglat det svenska arbetet med förordningen inom berörda myndigheter och regeringskansliet. I förhandlingarna har den svenska modellen för ansvarsfull användning av läkemedel till djur fått ett stort genomslag.

Utöver de nya antibiotikareglerna har Sverige har lyckats få igenom andra viktiga förslag i förordningen. Till exempel skärps miljöskyddet och Sverige har även fått genom ett undantag som innebär att den stränga nationella narkotikalagstiftningen kan bibehållas.

Förordningen kommer att börja gälla om tre år.

Presskontakt

Maria Soläng
Pressekreterare
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.