Isabella Lövin har entledigats, miljö- och klimatminister samt vice statsminister

-

Minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister

-

Biståndsminister

-

Annika Strandhäll har entledigats, socialförsäkringsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-

Sverige förstärker WHO:s krisfond med 40 miljoner

Publicerad

Regeringen beslutar att avsätta 40 miljoner kronor till Världshälsoorganisationens krishanteringsfond (Contingency Fund for Emergencies). Syftet med fonden är att stärka WHO:s förmåga att snabbt kunna agera vid exempelvis utbrott av smittsamma sjukdomar utan att den övriga verksamheten blir lidande.

– Det omfattande utbrottet av Ebola visade tydligt att vi måste kunna hantera hälsorelaterade kriser gemensamt. Sverige bidrar till att stärka WHO:s förmåga, säger socialminister Annika Strandhäll.

– WHO har en viktig uppgift att bygga upp förebyggande kapacitet. Det behövs stöd för att stärka nationella hälsosystem så att de är långsiktigt hållbara, säger minister för internationellt utvecklingssamarbete Isabella Lövin.

WHO:s krisfond skapades efter Ebolautbrottet 2015 då det konstaterades bristande kapacitet och beredskap internationellt för att hantera omfattande hälsohot gemensamt.

30 miljoner kronor avsätts från Utrikesdepartementets biståndsbudget. 10 miljoner kronor avsätts från Socialdepartementets budgetområde, anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård.

Presskontakt

Victor Harju
Pressekreterare hos socialförsäkringsminister Annika Strandhäll
Telefon (växel) 08-405 10 00

Prenumerera på Socialdepartementets nyheter