Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 27 juli 2017 och den 20 januari 2019 var hon migrationsminister och biträdande justitieminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 27 juli 2017 och den 20 januari 2019 var hon migrationsminister och biträdande justitieminister.

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

5 000 kvotflyktingar till Sverige år 2019

Publicerad

Regeringen har i dag beslutat om att ge Migrationsverket i uppdrag att även under år 2019 vidarebosätta 5 000 personer till Sverige, i nära samarbete med FN:s flyktingorgan UNHCR.

– Det handlar om att erbjuda skydd för de mest utsatta flyktingarna samtidigt som vi tar ett gemensamt ansvar i EU tillsammans med de stora flyktingmottagande länderna i världen, säger migrationsminister och biträdande justitieminister Heléne Fritzon.

Genom den migrationspolitiska överenskommelsen hösten 2015 mellan regeringen, Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet liberalerna och Kristdemokraterna angavs att Sverige successivt skulle öka antalet kvotflyktingar till 5 000 personer per år innan mandatperiodens slut. Migrationsverket nådde nyligen 2018 års mål med överföring av 5 000 flyktingar och andra skyddsbehövande genom vidarebosättning i Sverige.

Om vidarebosättning

Personer som erbjuds vidarebosättning, kvotflyktingar, beviljas permanent uppehållstillstånd och status som flyktingar eller alternativt skyddsbehövande.

Riksdagen beslutar varje år sedan 1950 hur mycket pengar som ska avsättas för vidarebosättning av kvotflyktingar. Regeringen ger därefter Migrationsverket i uppdrag att i samarbete med UNHCR ta ut och överföra flyktingarna till Sverige. Antalet personer som vidarebosätts till Sverige har ökat från 1 900 under 2016 till 3 400 under 2017 och till 5 000 från och med 2018.

Presskontakt

Joanna Abrahamsson
Pressekreterare hos migrationsminister och biträdande justitieminister Heléne Fritzon
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 27 juli 2017 och den 20 januari 2019 var hon migrationsminister och biträdande justitieminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 27 juli 2017 och den 20 januari 2019 var hon migrationsminister och biträdande justitieminister.