Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Alice Bah Kuhnke invigningstalar på konferens i Malmö om fristäder för hotade konstnärer och författare

Publicerad

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke invigningstalar på konferensen Safe Havens i Malmö med 5 december. Konferensen är den sista officiella programpunkten inom ramen för Sveriges ordförandeskap i Nordiska ministerrådet 2018 och handlar om utvecklingen av fristadsnätverket för hotade konstnärer.

Årets konferens knyter an till den konferens som år 2013 hölls på samma tema under Sveriges senaste ordförandeskap i Nordiska ministerrådet. Safe Havens 2018 syftar till att hitta praktiska arbetsmetoder som bland andra organisationer, makthavare och tjänstemän kan använda sig av i sitt arbete med hotade konstnärer och författare. Under konferensen kommer även Rörelsernas museum att presenteras.

Safe Havens arrangeras av Malmö Stad tillsammans med Rörelsernas museum, Statens kulturråd och Region Skåne.

 

Presskontakt

Anna Söderström
Pressekreterare hos kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Information fristadssystemet

Fristadssystemet för hotade författare och konstnärer har varit etablerat i Sverige sedan 1996. Sverige är i dag det land som har flest kommuner eller regioner anslutna till organisationen ICORN, International Cities of Refuge Network. Det finns idag 25 fristäder i Sverige. Globalt finns mellan 65–70 fristäder.

Statens kulturråd har sedan 2011 i uppdrag att verka för fler fristäder för förföljda konstnärer. Uppdraget genomförs i samverkan med berörda myndigheter och organisationer samt med kommuner och landsting. Kulturrådet har en viktig roll att förmedla kunskap och stöd samt stå för samordning när det gäller fristadssystemet.