Karolina Skog har entledigats, miljöminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Miljödepartementet

Ambitiöst nytt nordiskt miljö- och klimatsamarbete lanseras

Publicerad

Det nya nordiska samarbetsprogrammet för miljö och klimat innehåller ambitiösa mål som att hejda förlusten av biologisk mångfald, att minska plastutsläpp i haven, ett gemensamt nordiskt inspel till klimatförhandlingarna och hållbar användning av naturresurser.

Nordiska ministerrådet har tagit fram ett nytt nordiskt samarbetsprogram för miljö och klimat för perioden 2019–2024.

– De nordiska länderna har visat att samarbete kring miljö och klimat ger resultat. Med det nya samarbetsprogrammet kommer vi att fortsätta stärka det nordiska samarbetet och Nordens globala röst i miljö- och klimatfrågor, säger Sveriges miljöminister Karolina Skog, ordförande för Nordiska ministerrådet för miljö och klimat.

Sverige har haft ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet under 2018.

Hållbar utveckling

I programmet slås det fast att de nordiska länderna under den nästa sexårsperioden ska:

  • samarbeta om miljö- och klimatpolitiken för att bidra till en hållbar utveckling i Norden, EU och globalt
  • samarbeta i internationella förhandlingar samt aktivt och ambitiöst följa upp genomförandet av internationella miljö- och klimatavtal. Fokus ska ligga på ambitionerna i Parisavtalet
  • bidra till att stärka genomförandet av de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030
  • arbeta för att stärka miljö- och klimatreglerna inom EU
  • arbeta för att hejda förlusten av biologisk mångfald och för en hållbar förvaltning som säkrar de nordiska naturresurserna
  • arbeta för en cirkulär ekonomi och bidra till att konsumtion och produktion sker inom gränserna för vad naturen tål
  • arbeta för att minimera risken för skador på människor och miljö från miljögifter och kemikalier i produkter
  • arbeta för att stoppa tillförseln av plast och mikroplast i haven
  • se till att Norden fortsätter att vara en föregångsregion för nya innovativa lösningar som kan förbättra miljö
  • arbeta för att ta vara på och förstärka synergier med olika sektorer och samhällsområden.

Presskontakt

Anders Maxson
Pressekreterare hos miljöminister Karolina Skog
Telefon (växel) 08-405 10 00