Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon miljöminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon miljöminister.

Pressmeddelande från Miljödepartementet

Ambitiöst nytt nordiskt miljö- och klimatsamarbete lanseras

Publicerad

Det nya nordiska samarbetsprogrammet för miljö och klimat innehåller ambitiösa mål som att hejda förlusten av biologisk mångfald, att minska plastutsläpp i haven, ett gemensamt nordiskt inspel till klimatförhandlingarna och hållbar användning av naturresurser.

Nordiska ministerrådet har tagit fram ett nytt nordiskt samarbetsprogram för miljö och klimat för perioden 2019–2024.

– De nordiska länderna har visat att samarbete kring miljö och klimat ger resultat. Med det nya samarbetsprogrammet kommer vi att fortsätta stärka det nordiska samarbetet och Nordens globala röst i miljö- och klimatfrågor, säger Sveriges miljöminister Karolina Skog, ordförande för Nordiska ministerrådet för miljö och klimat.

Sverige har haft ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet under 2018.

Hållbar utveckling

I programmet slås det fast att de nordiska länderna under den nästa sexårsperioden ska:

  • samarbeta om miljö- och klimatpolitiken för att bidra till en hållbar utveckling i Norden, EU och globalt
  • samarbeta i internationella förhandlingar samt aktivt och ambitiöst följa upp genomförandet av internationella miljö- och klimatavtal. Fokus ska ligga på ambitionerna i Parisavtalet
  • bidra till att stärka genomförandet av de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030
  • arbeta för att stärka miljö- och klimatreglerna inom EU
  • arbeta för att hejda förlusten av biologisk mångfald och för en hållbar förvaltning som säkrar de nordiska naturresurserna
  • arbeta för en cirkulär ekonomi och bidra till att konsumtion och produktion sker inom gränserna för vad naturen tål
  • arbeta för att minimera risken för skador på människor och miljö från miljögifter och kemikalier i produkter
  • arbeta för att stoppa tillförseln av plast och mikroplast i haven
  • se till att Norden fortsätter att vara en föregångsregion för nya innovativa lösningar som kan förbättra miljö
  • arbeta för att ta vara på och förstärka synergier med olika sektorer och samhällsområden.

Presskontakt

Anders Maxson
Pressekreterare hos miljöminister Karolina Skog
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon miljöminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon miljöminister.