Ann Linde har bytt ansvarsområde, från den 10 september 2019 är hon utrikesminister.

Utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor

-

EU- och handelsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Ann Linde deltar i högnivåforum EU-Afrika i Wien den 17-18 december

Publicerad

Samarbetet mellan den Europeiska Unionen (EU) och Afrika utvecklas och stärks. Ett viktigt område för intensifierat samarbete är digitalisering och innovation. Det är också temat för det högnivåforum som samlar närmare 60-talet stats- och regeringschefer och ministrar samt ett stort antal näringslivsrepresentanter och företrädare för internationella organisationer i Wien den 17-18 december.

Forumet leds av ordföranden i EU, Österrikes kansler Kurz, och ordföranden i Afrikanska Unionen, Rwandas president Kagame och illustrerar den fördjupning av partnerskapet mellan Europa och Afrika som nu sker mellan olika aktörer inom privata sektorn, investeringsfonder, internationella organisationer, civilsamhället och mellan regeringar.

EU- och handelsminister Ann Linde kommer att tala vid den högnivådialog som ägnas åt digitalisering, där länder och företag deltar. Ann Linde kommer också att vara med i en diskussion om E-handel och digitalisering av Afrika.

- Innovation och digitalisering är helt centrala för hållbar tillväxt och grön ekonomi. Hur dessa verktyg ska komma alla till del blir en huvudfråga för det fortsatta samarbetet. Jag ser därför fram emot en konstruktiv dialog mellan Europa och Afrika de kommande dagarna, säger EU- och handelsminister Ann Linde.

Kontakt

Darina Agha
Pressekreterare hos EU- och handelsminister Ann Linde
Telefon (växel) 08-405 10 00