Innehållet publicerades under perioden

-

Ann Linde till ministermöte i Bryssel

EU- och handelsminister Ann Linde deltar när rådet för allmänna frågor (GAC) möts i Bryssel imorgon tisdag den 11 december 2018.

EU-ministrarna väntas förbereda det Europeiska rådet och fortsätta diskutera EU:s framtida budget. De kommer även att fortsätta utfrågningen av Polen inom ramen för artikel 7.1 i EU-fördraget med anledning av kommissionens farhågor om rättsstatens principer i Polen.

Regeringen välkomnar att dialogen mellan kommissionen och den polska regeringen intensifierats sedan årsskiftet. Samtidigt delar regeringen kommissionens bedömning att Polen inte har genomfört tillräckliga lagändringar för att avskriva risken för ett systematiskt hot mot rättsstatens principer – och att Polen därför bör utfrågas.

– Regeringen välkomnar en fortsatt utfrågning av Polen vid EU-ministrarnas rådsmöte den 11 december. Regeringen menar att det måste få konsekvenser när en medlemsstat brister i respekt för rättsstatens principer, säger EU- och handelsminister Ann Linde.

 

Kontakt

Darina Agha
Pressekreterare hos EU- och handelsminister Ann Linde
Telefon (växel) 08-405 10 00