Ann Linde har bytt ansvarsområde, från den 10 september 2019 är hon utrikesminister.

Utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor

-

EU- och handelsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

EU- och handelsminister Ann Linde deltar den 6 december i OSSE:s årliga ministerrådsmöte i Milano

Publicerad

Sverige verkar för att OSSE:s arbete utgår från en brett definierad syn på säkerhet, som omfattar så väl förtroendeskapande och militär rustningskontroll, som mänskliga rättigheter, demokrati, skydd för civilsamhälle och journalister samt rättsstatsprinciper. Sverige kommer vid mötet särskilt att lyfta vikten av att upprätthålla den europeiska säkerhetsordningen och OSSE:s möjligheter att bidra till en lösning på den konflikt som har orsakats av Rysslands aggression mot Ukraina.

Frågan står alltjämt högt på OSSE:s dagordning, nu ytterligare aktualiserad av Rysslands agerande i Azovska sjön och Kertjsundet. Sverige har också en särskild roll genom sitt ordförandeskap i OSSE:s Forum för säkerhetssamarbete (Forum for Security Co-operation – FSC) under mötet.

Presskontakt

Darina Agha
Pressekreterare hos EU- och handelsminister Ann Linde
Telefon (växel) 08-405 10 00