Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon miljöminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon miljöminister.

Pressmeddelande från Miljödepartementet

EU:s miljöministrar slutförhandlar utsläppskrav på lastbilar

Publicerad

Den 20 december ska EU:s miljöministrar enas om hur mycket utsläppen av koldioxid från nya tunga fordon ska sänkas.

Enligt förslaget ska utsläppen från nyproducerade tunga fordon minska med 15 procent till 2025 och med ett indikativt mål om 30 procents minskning till 2030, jämfört med 2019. Sverige anser att målen bör vara mer ambitiösa: 20 procent till 2025 och med ett indikativt mål om 35 procent till 2030, jämfört med 2019.

– Vi vill ha mer ambitiösa mål för att öka chanserna att nå Parisavtalet. Dessutom har vi ju några av Europas största lastbilstillverkare i Sverige, så tydligare och mer stabila klimatmål bidrar också till att stärka konkurrenskraften i tillverkningsindustrin för tunga fordon i Sverige, säger miljöminister Karolina Skog.

Det finns även förslag om att införa ett superkreditsystem som ska premiera utsläppssnåla och -fria tunga fordon. Sverige är positiv till ett sådant system, men ser att det bör justeras så att det i mindre grad snedvrider konkurrensen mellan fordonstillverkare utifrån vilka typer tunga fordon dessa producerar, och för att det i mindre grad ska sänka den totala ambitionsnivån i förslaget. Sverige har också drivit på för att hänsyn ska tas till de särskilt tunga och långa transporterna som finns i Norden.

Miljörådet ska också anta delar av innehållet i EU-kommissionens förslag till ny EU-förordning för Life, EU:s program för miljö- och klimatpolitik, i en så kallad partiell allmän inriktning. Miljöministrarna ska enas om de delar i förslaget som inte rör budget. Sverige anser att förslaget till ny Life-förordning är välbalanserat och kan ställa sig bakom antagandet av en partiell allmän inriktning.

Presskontakt

Anders Maxson
Pressekreterare hos miljöminister Karolina Skog
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon miljöminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon miljöminister.

Österrikiska ordförandeskapet

Mer om arbetet i EU:s miljöråd (ENVI)

Fakta: Ministerrådet

• Stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet.
• Består av ministrar från medlemsländernas regeringar.
• Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.
• Håller oftast möten i Bryssel, ibland i Luxemburg.
• Ministern stämmer inför mötena av frågorna med riksdagen.