Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Näringsdepartementet

EU:s transportsministrar nådde överenskommelse om transportfrågor

Publicerad

Det ska bli schysstare arbetsvillkor för yrkeschaufförer och sund konkurrens inom transportnäringen. Det enades EU:s transportministrar om igår på rådsmötet i Bryssel. Sverige har varit pådrivande i förhandlingarna om nya regler för vägtransporter, vilka är en förutsättning för att skapa ordning och reda på vägarna.

– Det är en stor framgång att vi nu enats om en rad viktiga frågor som kan leda till bättre ordning och reda på vägarna. Trots tuffa förhandlingar har EU:s medlemsländer kommit överens om nya regler som skapar förutsättningar för en sund konkurrens och schyssta arbetsvillkor för yrkeschaufförer. Jag är särskilt nöjd med att vi fått gehör för våra krav om utstationering, ökad kontroll och reglering av kombinerade transporter, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Förhandlingarna om det så kallade mobilitetspaketet har pågått sedan kommissionen presenterade ett förslag i slutet av maj 2017. Överenskommelsen innehåller bland annat en rad nya regler:

  • Det blir striktare regler för cabotagetranporter. Enligt de nya reglerna får lastbilar från andra EU-länder köra högst tre cabotagetransporter under sju dagar efter att de kommit till Sverige med en internationell transport. Därefter måste lastbilen stanna utanför Sverige i minst fem dagar innan den kan köra nya cabotagetransporter i Sverige igen.
  • Reglerna för utstationering av förare vidgas, skärps och tydliggörs.
  • Nya smarta färdskrivare kommer att introduceras för att säkerställa effektivare kontroller. Det kommer att öka möjligheten till kontroll av bland annat cabotage- och utstationeringsregler. Enligt de nya reglerna är det inte tillåtet att ta veckovila i fordonet.
  • Undantaget för kombinerade transporter, som har gjort det möjligt för åkerier från andra länder att köra i Sverige utan att registrera sina lastbilar i landet, tas bort. Detta undantag i kombidirektivet har kritiserats av bland annat arbetstagarorganisationer och åkeriföretag i Sverige, och har inneburit att chaufförer från låglöneländer har kört i Sverige för villkor som är sämre än de som gäller för svenska chaufförer.

Processen framåt

Efter att ministerrådet nu har enats ska Europaparlamentet ta ställning till kommissionens förslag. Därefter följer förhandlingar mellan ministerrådet och Europaparlamentet.