Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon miljöminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon miljöminister.

Pressmeddelande från Miljödepartementet

Global överenskommelse för att motverka förlusten av biologisk mångfald

Publicerad

Det två veckor långa FN-mötet om biologisk mångfald i Sharm el-Sheikh i Egypten är nu över. Det viktigaste beslutet från mötet handlar om processen för att ta fram ett nytt ramverk som ska gälla efter år 2020, när den nuvarande strategiska planen avslutas.

Den minskande biologiska mångfalden är ett globalt miljöproblem. Arter dör ut, ekosystem skadas och samspelet mellan organismer rubbas. Samtidigt är naturen helt avgörande för människans välmående och välstånd. För att globalt hantera detta miljöproblem finns FN:s konvention för biologisk mångfald.

Förhandlingarna på mötet har stundtals varit svåra, men sammantaget kunde hela 73 beslut fattas under konventionens och protokollens partsmöten. Det viktigaste beslutet är att länderna nu är överens om processen för att ta fram ett ramverk för biologisk mångfald som ska gälla efter år 2020. I och med detta kommer arbetet nu att ta fart, och det finns en ansats att involvera alla berörda intressenter.

Miljöminister Karolina Skog deltog på högnivådelen av mötet, tillsammans med ministrar från över 80 länder.

− Jag är glad över den stora enigheten över vägen framåt som världens länder nu visat. Nu finns förutsättningar för att öka takten i arbetet med att hejda förlusten av vår biologiska mångfald, säger miljöminister Karolina Skog.

Den nya sammanslutning av särskilt ambitiösa länder som vill vända den negativa utvecklingen för pollinatörer möttes under mötet enades om en handlingsplan för åren 2018-2030.

Presskontakt

Hanna Björnfors
Politiskt sakkunnig hos miljöminister Karolina Skog
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon miljöminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon miljöminister.

FN:s konvention för biologisk mångfald

Vartannat år träffas medlemsländerna i FN:s konvention för biologisk mångfald i ett partsmöte (COP). I år hölls det 14:e mötet i Sharm el-Sheikh, Egypten, CBD COP14, 17–29 november.

Nästa partsmöte, CBD COP15, hålls år 2020 i Peking, Kina.