Heléne Fritzon till Bryssel för RIF-råd

Migrationsminister och biträdande justitieminister Heléne Fritzon deltar den 6–7 december på rådet för rättsliga och inrikes frågor (RIF) i Bryssel.

Under mötets inrikesdag kommer ministrarna bland annat att få en lägesrapport kring arbetet med att reformera det gemensamma europeiska asylsystemet och omarbetningen av återvändandedirektivet. Under den rättsliga dagen kommer ministrarna bland annat anta en allmän inriktning om Bryssel IIa-förordningen och om varudirektivet. Bryssel IIa-förordningens övergripande syfte är att underlätta handläggningen av internationella tvister om föräldraansvar och om bortförande av barn.

Kontakt

Miriam Abu Eid
Pressamordnare, Justitiedepartementet
Mobil 072-216 95 65
e-post till Miriam Abu Eid