Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 27 juli 2017 och den 20 januari 2019 var hon migrationsminister och biträdande justitieminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 27 juli 2017 och den 20 januari 2019 var hon migrationsminister och biträdande justitieminister.

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Heléne Fritzon till Bryssel för RIF-råd

Publicerad

Migrationsminister och biträdande justitieminister Heléne Fritzon deltar den 6–7 december på rådet för rättsliga och inrikes frågor (RIF) i Bryssel.

Under mötets inrikesdag kommer ministrarna bland annat att få en lägesrapport kring arbetet med att reformera det gemensamma europeiska asylsystemet och omarbetningen av återvändandedirektivet. Under den rättsliga dagen kommer ministrarna bland annat anta en allmän inriktning om Bryssel IIa-förordningen och om varudirektivet. Bryssel IIa-förordningens övergripande syfte är att underlätta handläggningen av internationella tvister om föräldraansvar och om bortförande av barn.

Presskontakt

Miriam Abu Eid
Pressamordnare, Justitiedepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 27 juli 2017 och den 20 januari 2019 var hon migrationsminister och biträdande justitieminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 27 juli 2017 och den 20 januari 2019 var hon migrationsminister och biträdande justitieminister.