Peter Eriksson har entledigats, minister för internationellt utvecklingssamarbete

-

Bostads- och digitaliseringsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Hundratals miljoner till bättre täckning på landsbygden

Publicerad

Som en följd av tidigare regeringsbeslut startar idag Post- och telestyrelsen (PTS) sin auktion för att dela ut tillstånd att använda radiosändare i 700 MHz-bandet. Ett av de tillstånd som auktioneras ut är förenat med ett täckningskrav. Kravet innebär att den som vinner tillståndet ska använda minst 200 miljoner och högst 300 miljoner för att bygga täckning i Jämtlands, Dalarnas, Västerbottens, Norrbottens, Västernorrlands, Gävleborgs och Värmlands län.

- Tack vare utauktioneringen och de skärpta täckningskraven kan svensk glesbygd i hela landet nu få högre datakapacitet och förbättrad täckning. 700 MHz-bandet är också en grundstomme för utvecklingen av 5G-tekniken, säger digitaliseringsminister Peter Eriksson.

Presskontakt

Carl-Martin Vikingsson
Pressekreterare hos bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson
Telefon (växel) 08-405 10 00