Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Isabella Lövin till ministermöte om långsiktig klimatstrategi för EU

Publicerad

Torsdag den 20 december möts EU:s klimatministrar för att diskutera EU-kommissionens meddelande om en långsiktig klimatstrategi. Sverige välkomnar att EU-kommissionen pekar mot att EU ska nå netto-nollutsläpp till 2050.

EU-kommissionen har presenterat ett förslag till en långsiktig klimatstrategi för EU. Den innehåller scenarier för hur olika samhällssektorer kan bidra till EU:s framtida klimatmål. EU-kommissionen beskriver också den strukturomvandling som krävs om Parisavtalets långsiktiga mål ska kunna nås.

– Det är ett viktigt steg att EU-kommissionen tydligt pekar mot netto-nollutsläpp till 2050 och att förslaget också lyfter fördelarna för hela samhället med en sådan omställning. Att enas om att nå netto-nollutsläpp till 2050 skulle innebära att EU visar fortsatt ledarskap i genomförandet av Parisavtalet, säger klimatminister Isabella Lövin.

Strategin är inget lagstiftande förslag, utan en strategisk vision som beskriver hur EU kan bidra till Parisavtalets mål. EU-kommissionen har föreslagit att strategin behandlas brett, både i EU:s institutioner och i medlemsstaterna under 2019.

Sverige har beslutat att år 2045 inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären, för att därefter uppnå negativa utsläpp. Sverige driver i enlighet med Parisavtalet på för höjd klimatambition och anser att EU bör nå netto-nollutsläpp 2050, eller tidigare om vetenskapen visar att det krävs.

Presskontakt

Kristoffer Talltorp
Pressekreterare hos minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister Isabella Lövin
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Österrikiska ordförandeskapet

Mer om arbetet i EU:s miljöråd (ENVI)

Fakta: Ministerrådet

• Stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet.
• Består av ministrar från medlemsländernas regeringar.
• Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.
• Håller oftast möten i Bryssel, ibland i Luxemburg.
• Ministern stämmer inför mötena av frågorna med riksdagen.