Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.

Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Lagstiftningen om smittsamma djursjukdomar ska ses över

Publicerad

Regeringen har idag beslutat att tillsätta en utredning för att se över lagstiftningen om smittsamma djursjukdomar. Syftet med översynen är att anpassa lagstiftningen till EU:s nya djurhälsoförordning som ska börja tillämpas i april 2021.

EU-förordningen omfattar bland annat regler om sjukdomsövervakning, sjukdomsbekämpning, villkor för djurförflyttningar.

Utredaren ska överväga och ta ställning till om det krävs ytterligare kompletterande nationella bestämmelser. Syftet är att säkerställa att det finns en ändamålsenlig och välbalanserad kompletterande svensk reglering om bekämpning av överförbara djursjukdomar på plats när den nya EU-förordningen börjar tillämpas.  Det kan till exempel handla om vilka bestämmelser i nuvarande svensk lagstiftning som kan och bör behållas samt om det finns behov av och möjlighet att införa nya bestämmelser.  

- Det är oerhört viktigt att vi i Sverige lyckas behålla det gynnsamma läge med få sjukdomar som de svenska lantbrukarna arbetat så hårt för att nå. Regeringen är fast besluten att vända på varje sten för att hitta den bästa lösningen, säger Sven-Erik Bucht

Sverige är till övervägande del positiv till den nya förordningen men röstade emot kommissionens förslag när det gäller kategorisering av djursjukdomar, eftersom det innebär att vi inte längre får kräva provtagning för PRRS och paratuberkulos vid införsel av djur till Sverige. Kategoriseringsförslaget antogs dock med stor majoritet av medlemsländerna. Den nya förordningen innehåller också flera viktiga framsteg som till exempel att djurhållare och yrkesverksamma blir skyldiga att inte bara övervaka och bekämpa djursjukdomar, utan även att vidta åtgärder för att förhindra smittspridning.

I uppdraget ingår att föreslå en ny sammanhållen lag som är enkel att förstå, överblicka och tillämpa. Den ska också ersätta de fem lagar som idag finns på området. Den nya lagstiftningen ska säkerställa ett gott smittskydd och därmed tillvarata djurskydds-, folkhälso- och miljöintressen samt produktionsekonomiska intressen.

Presskontakt

Maria Soläng
Pressekreterare
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.