Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Ledamöter utsedda till regeringens kommitté för teknologisk innovation och etik (KOMET)

Publicerad

Följande personer har förordnats som ledamöter till kommittén och ska möjliggöra för Sverige att bli ledande på användning och ansvarsfull utveckling av framtidens teknologier.

Charlotte Brogren, Teknologichef Alimak Group AB
Stefan Einhorn, Professor Karolinska Institutet
Antje Jackelén, Ärkebiskop Svenska kyrkan
Rikard Jermsten, Generaldirektör Konkurrensverket
Kristina Svahn Starrsjö, Justitieråd vid Högsta förvaltningsdomstolen
Erik Thedéen, Generaldirektör Finansinspektionen

Ledamöterna är förordnade till den 31 december 2021 och har som uppdrag att tillsammans med kommitténs ordförande Jon Simonsson lyfta den omfattande teknikutvecklingens möjligheter och utmaningar. Kommittén ska genom att löpande leverera policyutvecklande förslag till regeringen skapa förutsättningar för Sverige att ta tillvara den potential som följer med utveckling och innovation.

Ledamöterna besitter en omfattande förståelse för det svenska samhället och kommer på ett kvalificerat sätt bidra till att skapa förutsättningar för både offentlig och privat sektor att dra nytta av och ansvarfullt använda den nya tekniken. I arbetet krävs förståelse för den tekniska utvecklingen och för hur offentlig sektor fungerar. Vidare behövs juridisk kompetens kring lagstiftningsarbete samt inte minst förmåga att ta ett helhetsperspektiv på frågor som etik och integritet.

- Det är viktigt för samhället och för svensk konkurrenskraft att dra nytta av den oerhört snabba teknikutvecklingen, och att göra detta på ett ansvarsfullt sätt. Offentlig sektor har en viktig roll i detta som möjliggörare och medaktör, säger närings- och innovationsminister Mikael Damberg.

Till kommittén ska även knytas en referensgrupp med högnivårepresentanter från bl.a. näringsliv, offentlig sektor, intresseorganisationer, lärosäten och forskningsinstitut. Referensgruppen ska både besitta kompetens kring specifika teknikområden samt förståelse för olika samhällssektorer.

- Det ska bli spännande att gripa sig an kommitténs uppdrag. Många frågor är tvärsektoriella och komplexa samt har en internationell dimension. Jag ser fram emot att tillsammans med ledamöterna och referensgruppen driva arbetet och löpande lyfta viktiga frågor till regeringen, säger Jon Simonsson tillträdande kommittéordförande.

Presskontakt

Karin Boman Röding
Tf. pressekreterare hos närings-och innovationsminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 0761166562
e-post till Karin Boman Röding

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister.