Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon miljöminister.

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon miljöminister.

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Miljöanpassning av vattenkraften

Publicerad

Regeringen har i dag fattat beslut om det förordningspaket som tidigare aviserats i propositionen Vattenmiljö och vattenkraft.

De nu beslutade förordningsändringarna bottnar – på samma sätt som var fallet med propositionen i den energipolitiska överenskommelse som slöts mellan regeringspartierna, Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna 2016. Ett arbetssätt som skapat förutsättningar för en långsiktigt säker och hållbar elförsörjning och skapar långsiktiga förutsättningar för marknadens aktörer.

− Genom dagens beslut är nu alla de författningar på plats som behövs för att säkra en miljöanpassning av den svenska vattenkraften säger miljöminister Karolina Skog.

− Vattenkraften spelar en central roll för att Sverige ska uppnå målet om 100 procent förnybar elproduktion till år 2040, och nu tar vi nästa viktiga steg för att vattenkraften fortsatt ska ha en nyckelroll i det svenska elsystemet och samtidigt anpassas till moderna miljövillkor, säger samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan.

Senast den 1 oktober 2019 ska Havs- och vattenmyndigheten tillsammans med Statens Energimyndighet och Affärsverket svenska kraftnät ha tagit fram ett förslag till en nationell plan för hur vattenkraften ska förses med moderna miljövillkor. Planen ska sedan beslutas av regeringen.

Presskontakt

Anders Maxson
Pressekreterare hos miljöminister Karolina Skog
Telefon (växel) 08-405 10 00
Therese Knapp
Tf. presskontakt hos samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon miljöminister.

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon miljöminister.

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.