Morgan Johansson till RIF-råd i Bryssel

Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson deltar på rådet för rättsliga och inrikes frågor (RIF) den 6–7 december 2018 i Bryssel.

Tillsammans med sina europeiska ministerkollegor deltar Morgan Johansson på rådsmötet för rättsliga och inrikes frågor den 6–7 december 2018. Under inrikesdagen kommer bland annat ett utökat mandat för den europeiska gräns- och kustbevakningen samt kampen mot människosmuggling att diskuteras. En allmän inriktning förväntas också att antas angående förhindrande av spridning av terrorisminnehåll online. Under den rättsliga dagen förväntas även en allmän inriktning om E-bevisning att antas.

Kontakt

Miriam Abu Eid
Pressamordnare, Justitiedepartementet
Mobil 072-216 95 65
e-post till Miriam Abu Eid