Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Nya justitieråd i Högsta domstolen

Publicerad

Regeringen har i dag utnämnt Cecilia Renfors och Stefan Reimer till justitieråd i Högsta domstolen.

Cecilia Renfors arbetar sedan 2013 som justitieombudsman hos Riksdagens ombudsmän (JO). Dessförinnan arbetade hon i sex år som hovrättslagman i Svea hovrätt. Hon har även erfarenhet av arbete som direktör och myndighets­chef vid Granskningsnämnden för radio och tv och som departementsråd och biträdande enhetschef i Justitiedepartementet. Cecilia Renfors tillträder som justitieråd den 2 september 2019.

Stefan Reimer arbetar sedan 2008 som chefsrådman i Helsingborgs tingsrätt. Dessförinnan arbetade han som rådman i samma domstol i sex år. Han har även erfarenhet av arbete som utredare och expert i flera statliga utredningar, främst inom det straffrättsliga och straffprocessuella området. Stefan Reimer tillträder som justitieråd den 25 mars 2019.

Presskontakt

Sofie Rudh
Pressekreterare hos justitie- och inrikesminister Morgan Johansson
Telefon 08- 405 27 37
Mobil 072-5457421
e-post till Sofie Rudh