Sven-Erik Bucht har entledigats, landsbygdsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Sven-Erik Bucht på skogskonferens inom ramen för skogsprogrammet

Publicerad

Den 6 och 7 december anordnas konferensen Nationella skogsprogrammet i praktiken, i Upplands Väsby. Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht inleder konferensen tillsammans med Skogsstyrelsens generaldirektör Herman Sundqvist.

Tid:

Konferensen är den första inom ramen för det fortsatta arbetet med det nationella skogsprogrammet. Under två dagar kommer skogsbranschens fortsatta jämställdhetsarbete och arbetet med regionala skogsstrategier och dialoger att presenteras och diskuteras ur olika perspektiv.  

Temat för den första dagen är hur skogssektorn kan göras mer jämställt och inkluderande. Den andra dagen fokuserar på hur de regionala skogsstrategierna som nu tas fram ska bidra till det nationella skogsprogrammets vision och en eller flera av målen för de fem fokusområdena. Resultatet ska bland annat skapa förutsättningar för en långsiktig och strategisk samverkan och dialog mellan befintliga och nya intressenter verksamma på regional nivå.

Konferensen anordnas av Skogsstyrelsen och Näringsdepartementet på uppdrag av regeringen.

Presskontakt

Maria Soläng
Pressekreterare
Telefon (växel) 08-405 10 00