Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Pressmeddelande från Försvarsdepartementet

Sverige ska utbyta luftlägesinformation med de nordiska länderna

Publicerad

Regeringen beslutade den 12 december att ge Försvarsmakten i uppdrag att ingå avtal om utbyte av luftlägesinformation med berörda myndigheter i Danmark, Norge och Finland.

Beslutet följer på det samförståndsavtal om utbyte av luftlägesinformation i fredstid mellan Finland, Danmark, Norge och Sverige (Norecas) som ingicks av de nordiska försvarsministrarna hösten 2017.

- Det nordiska samarbetet vilar på en gemensam värdegrund och en vilja att gemensamt hantera utmaningar. Samarbetet bidrar till att stärka säkerheten i vår region och höjer tröskeln för att militära incidenter ska inträffa. Genom att dela luftlägesinformation förbättrar vi möjligheterna att kunna agera tillsammans, säger Peter Hultqvist.

De nordiska länderna har ett nära samarbete på försvarsområdet, bland annat inom ramen för försvarssamarbetet Nordefco. Länderna är överens om att det finns mycket att vinna genom erfarenhetsutbyte, samverkan, gemensamma lösningar och gemensamt agerande. Bland annat arbetar länderna tillsammans i projekt för att öka försvarsmakternas förmåga, exempelvis genom att hitta former för utbyte av sjö- och luftlägesinformation.

Den 6 november 2017 undertecknade de nordiska försvarsministrarna ett samförståndsavtal om nordiskt samarbete för utbyte av luftlägesinformation i fredstid. Regeringsbeslutet den 12 december ger Försvarsmakten i uppdrag att ingå nödvändiga avtal för att kunna förverkliga samförståndsavtalet.

Presskontakt

Maja Zachrisson
Pressekreterare hos försvarsminister Peter Hultqvist
Telefon (växel) 08-405 10 00