Ylva Johansson har entledigats, arbetsmarknadsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Sverige ansluter sig till ILO-konvention

Publicerad

Regeringen har beslutat att Sverige ska ratificera Internationella arbetsorganisationens (ILO:s) konvention (nr 189) om anständiga arbetsvillkor för hushållsarbete.

Konventionen ålägger ILO:s medlemsstater att ge anständiga arbetsvillkor för alla arbetstagare som yrkesmässigt utför arbete i en arbetsgivarens hushåll. Konventionen behandlar bland annat frågor som rör hushållsarbetarnas mänskliga rättigheter, rätten till skäliga anställningsvillkor och rätten till information om anställningsförhållandena.

Konventionen antogs 2011 av Internationella arbetskonferensen, Internationella arbetsorganisationens beslutande församling.

Den 7 november röstade Riksdagen för förslagen i propositionen ILO:s konvention om anständiga arbetsvillkor för hushållsarbetare och godkände då förslaget om att ansluta sig till konventionen. Den 15 november utfärdade regeringen de ändringar i lagen (1970:943) om arbetstid m.m. i husligt arbete som krävs för att Sverige ska uppfylla konventionen.

Presskontakt

Adriana Haxhimustafa
T.f. pressekreterare hos arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00