Tomas Eneroth till ministerrådet

Infrastrukturminister Tomas Eneroth deltar i EU:s ministerråd för transportfrågor i Bryssel idag den 3 december.

EU-ländernas transportministrar träffas idag för att förhandla gemensamma regler för vägtransporter i EU. Det handlar bland annat om regler för marknadstillträde, utstationering av chaufförer, cabotagetransporter, kör- och vilotider och krav på nya färdskrivare. Infrastrukturminister Tomas Eneroth företräder Sverige.

Under mötet kommer det också att ges en lägesrapport om avskaffande av säsongsbaserade tidsomställningar.

Kontakt

Karin Boman Röding
Pressekreterare hos infrastrukturminister Tomas Eneroth
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-1166562
e-post till Karin Boman Röding