Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Finansdepartementet

Utredning om lagändringar för att genomföra EU:s bankpaket om riskreducerande åtgärder

Publicerad

I dag beslutade regeringen om en särskild utredare som ska lämna förslag till de lagändringar som krävs i svensk rätt för att genomföra EU:s bankpaket om riskreducerande åtgärder.

Utredningen ska lämna förslag till de lagändringar som krävs i svensk rätt för att genomföra de riskreducerande åtgärder som följer av det pågående arbetet inom EU med anledning av Europeiska kommissionens förslag till ändringar av regelverken om kapitaltäckning och hantering av banker i kris, det s.k. bankpaketet.

Per Håkansson, senior rådgivare på Finansinspektionen, har utsetts till särskild utredare.

Uppdraget ska redovisas senast den 1 oktober 2019.

Kontakt

Martin Kling
Pressekreterare hos finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister Per Bolund
Telefon (växel) 08-405 10 00