Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon miljöminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon miljöminister.

Världen samlas för att enas om Parisavtalets regelbok vid FN:s årliga klimatmöte

Publicerad

Den 2-14 december träffas världens länder i Katowice, Polen för FN:s årliga klimatmöte COP24. Under mötet väntas länderna fatta beslut om det regelverk som ska styra genomförandet av Parisavtalet.

I Paris enades världens länder om ett nytt globalt och rättsligt bindande klimatavtal där alla länder kontinuerligt ska öka ambitionen i sitt klimatarbete. I Katowice ska länderna enas om ett gemensamt regelverk för hur avtalet ska genomföras. Detta har kommit att kallas för Parisavtalets regelbok.

Sverige förhandlar som en del av EU och driver på för ett robust regelverk som säkerställer lika regler för alla och ett ambitiöst genomförande av Parisavtalet. Samtidigt måste det finnas flexibilitet i tillämpningen utifrån ländernas olika förmåga och ansvar. En viktig del i Parisavtalet är att rikare länder ska gå före och minska sina utsläpp och att utvecklingsländer ska få stöd i sitt klimatarbete.

En central del i förhandlingarna kring regelboken är hur den så kallade ambitionscykeln ska utformas. Ambitionscykeln utgör själva motorn Parisavtalet och styr bland annat genomförande , rapportering och uppföljning av ländernas klimatarbete. Det är denna process som ska säkerställa att länderna successivt ökar ambitionen i sitt arbete.

Under mötet i Katowice kommer också den så kallade Talanoadialogen att äga rum. Det blir det första tillfället sedan klimatmötet i Paris 2015 där länderna gemensamt utvärderar hur det globala klimatarbetet svarar mot 1,5-gradersmålet samt hur ambitionen i klimatarbetet kan höjas. Tidigare i år redovisade FN:s klimatpanel IPCC sin specialrapport om 1,5-gradersmålet vilken visar att det nuvarande globala klimatarbetet är långt ifrån tillräckligt. Sverige anser därför att det är viktigt att länderna genom dialogen enas om att ambitionen måste höjas i linje med vad vetenskapen kräver. 

Mötets första vecka inleds med ett toppmöte mellan stats- och regeringschefer den 3 december. Därefter följer förhandlingar på tjänstemannanivå fram tills andra veckan då mötets högnivådel börjar. Parallellt med förhandlingarna pågår också det som kallas Global Climate Action Agenda som ska skapa utbyte mellan stater och icke-statliga aktörer.

 

Presskontakt

Jakob Lundgren
Pressekreterare hos minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister Isabella Lövin
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon miljöminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon miljöminister.