Innehållet publicerades under perioden

-

Ylva Johansson deltar vid ministerrådsmöte i Bryssel

Torsdag den 6 december deltar arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson vid EU:s ministerrådsmöte för sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor (EPSCO) i Bryssel.

Vid ministerrådsmötet ska rådet behandla sin förhandlingsposition (allmän inriktning) om förslaget till inrättandet av en ny europeisk arbetsmyndighet. Syftet med förslaget är att bistå medlemsstaterna och kommissionen i frågor som rör gränsöverskridande arbetskraftsrörlighet och samordning av de sociala trygghetssystemen inom EU.

Ministerrådsmötet ska även enas om rådets förhandlingsposition (allmän inriktning) om en tredje uppdatering av ett direktiv om carcinogena eller mutagena ämnen. Syftet med direktivet är att förbättra arbetsmiljön genom att minska exponeringen för cancerframkallande och mutagena ämnen, förbättra EU-lagstiftningen och skapa rättvisare konkurrensvillkor.

Vid rådsmötet väntas också rådet bland annat notera en lägesrapport om förslag till nytt regelverk för Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (EGF) samt hålla en riktlinjediskussion om Unionens ekonomiska och sociala prioriteringar för 2019 inom ramen för den så kallade europeiska planeringsterminen.

För mer information och intervjuförfrågningar, kontakta pressekreterare Natalie Sial.

Kontakt

Natali Sial
Pressekreterare hos arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00